Hela Edas Listas styrelse

Vid Hela Edas Listas årsmöte i Hammars Folkets hus den 23 april 2012 valdes följande personer till förtroendeposter:

Ordförande Hans Nilsson
Kassör Bertil Börjesson
Sekreterare Margareta Persson
Ledamot Boo Sandström
Ledamot Anna-Karin Lindqvist
Ersättare i styrelsen Jan Silverås
Ersättare i styrelsen Bo Lehresjön
Ersättare i styrelsen Anki Engen
Revisor Trude Magnusson
Revisor Kurt Emtman
Valberedning Jan Silverås
Valberedning Arne Persson
Valberedning Bo Lehresjön